Đừng từ bỏ cố gắng


Đừng từ bỏ cố gắng (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7


1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- In trong Văn học và tuổi trẻ, Viện nghiên cứu sách và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tháng 11/2021

b. Bố cục (3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “lí tưởng mà mình đã chọn”): Giới thiệu vấn đề “đừng từ bỏ cố gắng”

- Phần 2 (tiếp đến “giúp ta trưởng thành hơn”): Bàn luận về vấn đề “đừng từ bỏ cố gắng”

- Phần 3 (còn lại): Giá trị của việc “đừng từ bỏ cố gắng”

c. Thể loại: văn bản nghị luận

d. Phương thức biểu đạt: nghị luận

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản đưa ra một thông điệp ý nghĩa: đừng từ bỏ cố gắng. Việc cố gắng không ngừng sẽ khiến cuộc sống trở nên thú vị với đầy đủ các gia vị ngọt bùi, cay đắng, cả nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và hạnh phúc.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

- Lối viết hấp dẫn, thuyết phục

- Dẫn chứng sinh động, cụ thể.

Sơ đồ tư duy văn bản Đừng từ bỏ cố gắng:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết

  Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

 • Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

  Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

 • Tục ngữ và sáng tác văn chương

  Tục ngữ và sáng tác văn chương (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

 • Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

  Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

 • Trò chơi cướp cờ

  Trò chơi cướp cờ (Chân trời sáng tạo) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí