Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11


Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.

1. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đối xâu.

2. Nội dung

Bài 1. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đôi xứng có tính chất đọc nó từ phải sang trái cũng như từ trái sang phải (còn được gọi là xâu palindrome).

Hãy chạy thử chương trình sau:

var i, x: byte;

a, p: string; begin

write('Nhap vao xau: ’); readln(a);

X:= length(a); {xac dinh do dai xau}

p: = ' ', {khoi tao xau rong} for i:= X downto 1 do

p:= p+a[i]; {tao xau dao nguoc} if a= p then

write('xau la palindrome') else

write ( 'xau khong la palindrome' ) ,

readln

end.

Hãy viết lại chương trình trên, trong đó không cần có biến xâu p.

Bài 2. Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự s và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong s (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Bài 3. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập và thực hành 5

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài