Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 24 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1: Đọc lại bài Luật tục xưa của người Ê-đê và nối các tội ở cột A với hình thức xử phạt tương ứng ở cột B:

A. Các tội

B.Hình thức xử phạt

1. Tội không hỏi cha mẹ

a. Phải xét xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ

2. Tội ăn cắp

b. Phải đưa ra xét xử

3. Tội giúp kẻ có tội

c. Phải trả lại đủ giá, phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp

4. Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình

d. Cũng là kẻ có tội như kẻ mà người đó bao che

 

Câu 2: Qua bài Hộp thư mật em hãy cho biết hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?

A. Có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi vì nhờ có những thông tin mật mà các chiến sĩ tình báo cung cấp ta mới có thể chủ động chống trả và giành được thắng lợi mà không thiệt hại quá nhiều về sức người và sức của

B. Có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi khi các chiến sĩ tình báo được bọn chúng tín nhiệm, ta sẽ có thêm những đồng chí xuất sắc đạt được các danh hiệu, chức quyền cao của địch

C. Có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi nhờ có các chiến sĩ tình báo mà ta mới nắm rõ được nhân thân của bọn giặc để tấn công gia đình bọn giặc

D. Có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi nhờ có các chiến sĩ tình báo ta mới có thể nắm được những sở thích thú vị của bọn giặc

 

Câu 3: Em phát hiện những lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

a. Ca sĩ Siu-blách là một người dân tộc.

b. Chàng Đăm-săn sức khỏe muôn người không địch nổi.

 

Câu 4: Em phát hiện những lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

a. Ông Phàn-Phù-Lìn là người đã có công vô cùng lớn trong việc thay đổi tập quán làm lúa nương của người dân xã Trịnh tường

b. A-ma-dơ-hao mài gấp kiếm cùng lũ làng đuổi giặc

 

Câu 5: Cho các từ sau đây, em hãy sắp xếp vào các nhóm thích hợp

Công an, đồn biên phòng, tòa án, xét xử, bảo mật, cảnh giác, cơ quan an ninh, giữ bí mật, thẩm phán

Chỉ người, cơ quan, tổ chức

thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh

Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh

hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh

 

 

 

Câu 6: Em ghép nối để được các kết hợp chính xác

Quan hệ về nghĩa giữa các vế

Các cặp quan hệ từ

1. Quan hệ hô ứng giữa các vế

a. Tuy, mặc dù, nhưng, tuy…nhưng…, dù…nhưng, mặc dù…nhưng….

2. Quan hệ tương phản giữa các vế

b. Không những…mà….; chẳng những ….mà; không chỉ… mà

3. Quan hệ tăng tiến giữa các vế

c. Nếu, hễ, giá, thì, nếu…thì…, hễ mà…thì…,giá…thì….

4. Quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả

d.vừa…đã…;chưa…đã…;mới….đã…;vừa…vừa…; càng…càng…

đâu…đấy;  nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu …bấy nhiêu

 

Câu 7: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống

Nó …. nóng nảy, mất bình tĩnh thì công việc …. không thể hoàn thành như dự định được.

A. càng …càng…

B. Hễ mà…thì…

C. vừa….vừa…

D. mặc dù…nhưng…

 

Câu 8: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống

Cơn bão đi tới …. làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá đến ….

A. không những…mà…

B. nào …ấy

C. bao nhiêu….bấy nhiêu

D. đâu…đấy

 

Câu 9: Tìm cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Chiếc xe ngựa ……. đậu lại, tôi …… nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra

b. Thằng bé đi đến …….., những tiếng mắng chửi, xỉ vả theo đến ……..

 

Câu 10: Viết đoạn văn (4-6 câu) tả một đồ vật thân thuộc của em.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Tội không hỏi cha mẹ: Phải đưa ra xét xử

- Tội ăn cắp: Phải trả lại đủ giá, phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp

- Tội giúp kẻ có tội: Cũng là kẻ có tội như kẻ mà người đó bao che

- Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình: Phải xét xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ

Đáp án đúng: 1->b, 2->c, 3->d, 4->a

Câu 2:

Đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoạt động  trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi vì nhờ có những thông tin mật mà các chiến sĩ tình báo cung cấp ta mới có thể chủ động chống trả và giành được thắng lợi mà không thiệt hại quá nhiều về sức người và sức của

Đáp án đúng: A.

Câu 3:

a. Ca sĩ Siu-blách là một người dân tộc

Siu-blách -> Siu-Blách

b. Chàng Đăm-săn sức khỏe muôn người không địch nổi

Đăm-săn -> Đăm Săn

Câu 4:

a. Ông Phàn-Phù-Lìn là người đã có công vô cùng lớn trong việc thay đổi tập quán làm lúa nương của người dân xã Trịnh tường

Phàn-phu-lìn -> Phàn Phù Lìn, Trịnh tường -> Trịnh Tường

b. A-ma-dơ-hao mài gấp kiếm cùng lũ làng đuổi giặc

A-ma-dơ-hao -> A-ma Dơ-hao

Câu 5:

- Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh: công an, đồn biên phòng, tòa án, cơ quan an ninh, thẩm phán

- Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh: xét xử, bảo mật, cảnh giác, giữ bí mật

Câu 6:

- Quan hệ hô ứng giữa các vế: vừa…đã…;chưa…đã…;mới….đã…;vừa…vừa…; càng…càng…

đâu…đấy;  nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu …bấy nhiêu

- Quan hệ tương phản giữa các vế: Tuy, mặc dù, nhưng, tuy…nhưng…, dù…nhưng, mặc dù…nhưng….

- Quan hệ tăng tiến giữa các vế: Không những…mà….; chẳng những ….mà; không chỉ… mà

- Quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả: Nếu, hễ, giá, thì, nếu…thì…, hễ mà…thì…,giá…thì….

Đáp án đúng: 1->d, 2->a, 3->b, 4->c

Câu 7:

Câu ghép đã cho hai vế câu có quan hệ hô ứng với nhau, khi thử các đáp án thì có cặp quan hệ từ càng…càng là phù hợp với ý nghĩa của câu

càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì công việc càng không thể hoàn thành như dự định được.

Đáp án đúng: A. càng …càng…

Câu 8:

Hai vế câu có quan hệ hô ứng, sau khi thử các trường hợp cặp quan hệ từ hô ứng thì có cặp đâu…đấy là phù hợp nhất

Cơn bão đi tới đâu làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá đến đấy

 Đáp án đúng: D. đâu…đấy

Câu 9:

a. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra

b. Thằng bé đi đến đâu, những tiếng mắng chửi, xỉ vả theo đến đấy.

Câu 10:

              Đầu bút chì có một chiếc nắp nhỏ xinh xắn nhìn như chiếc mũ. Mở nắp ra bên trong là một cái cục tẩy nhỏ xinh màu trắng nhỏ xinh. Chiếc cục tẩy này giúp ích em rất nhiều khi cần tẩy những thứ không cần thiết. Thân bút chì có hình lục giác, góc cạnh. Điều này thật tiện lợi giúp cho bút chì không bị lăn khi em đặt chú ta trên mặt phẳng.Trên thân bút được khắc một dòng nhữ tiếng Anh màu nâu. Ngòi bút chỉ thon nhọn, chì than lộ ra màu đen, nhọn nhọn. Mỗi lần chì hết em lại gọt thật cẩn thận, không gọt quá nhiều để tránh ngòi chì bị gãy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.