Bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; \({2 \over 3};1{1 \over 6}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thay lần lượt tùng giá trị của c vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

+Với c = 0,7 ta có :

A = 2,7.(0,7)2 - 3,5.0,7 = 2,7.0,49 - 3,5.0,7 = 1,323 - 2,45 =  - 1,127

+Với c = \({2 \over 3}\) ta có: 

\(A = 2,7.{\left( {{2 \over 3}} \right)^2} - 3,5.\left( {{2 \over 3}} \right) \)

\(= 2,7.{4 \over 9} - 3,5.{2 \over 3}\)

\( = {{10,8} \over 9} - {7 \over 3} = {{10,8 - 21} \over 9} = {{ - 10,2} \over 9}= \frac{{ - 17}}{{15}}\)

+Với c = \(1{1 \over 6} = {7 \over 6}\), ta có:

\(A = 2,7.{({7 \over 6})^2} - 3,5.({7 \over 6}) \)

\(= 2,7.{{49} \over {36}} - 3,5.{7 \over 6}\)

\( = {{132,3} \over {36}} - {{24,5} \over 6} = {{132,3 - 147} \over {36}}\)

\(= {{ - 14,7} \over {36}} = {{ - 4,9} \over {12}} = \frac{{ - 49}}{{120}}\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.