Bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2


Đề bài

Tìm hệ số \(a\) của đa thức \(P\left( x \right) = a{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}} - 3\), biết rằng đa thức này có một nghiệm là \(\dfrac{1}{2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tại \(x = \dfrac{1}{2}\) thì \(P = 0\), sau đó tìm \(a\).

Lời giải chi tiết

\(P(x)\) có nghiệm là \(\dfrac{1}{2}\)  tức là \(P\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = 0\) do đó :

\(\eqalign{
& a.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2} + 5.{1 \over 2} - 3 = 0 \cr
& a.{1 \over 4} = 3 - {5 \over 2} \cr
& a.{1 \over 4} = {6 \over 2} - {5 \over 2} \cr
& a.{1 \over 4} = {1 \over 2} \cr
& a = {1 \over 2}:{1 \over 4} \cr
& a = 2 \cr} \)

Vậy đa thức \(P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}} - 3\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.