Bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Giải bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Đề bài

Tìm hệ số a của đa thức \(P\left( x \right) = a{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}} - 3\), biết rằng đa thức này có một nghiệm là \({1 \over 2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tại \(x = \frac{1}{2}\) thì \(P = 0\), sau đó tìm \(x\).

Lời giải chi tiết

\(P(x)\) có nghiệm là \({1 \over 2}\)  tức là \(P\)(\({1 \over 2}\)) \(= 0\) do đó :

\(a.{1 \over 4} + 5.{1 \over 2} - 3 = 0\)

\(a.{1 \over 4} = 3 - {5 \over 2}\)

\(a{1 \over 4} = {1 \over 2}\)

\(a = {1 \over 2}.4\)

\(a = 2\)

Vậy đa thức \(P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}} - 3\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.