Bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2


Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức:

Đề bài

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\left( {a \ne c,b \ne  \pm d} \right)\) hãy rút ra tỉ lệ thức: \(\dfrac{{a + c}}{{a - c}} = \dfrac{{b + d}}{{b - d}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\eqalign{
& {a \over b} = {c \over d} = {{a + c} \over {b + d}} = {{a - c} \over {b - d}} \cr
& \Rightarrow {{a + c} \over {b + d}} = {{a - c} \over {b - d}} \cr
& \Rightarrow {{a + c} \over {a - c}} = {{b + d} \over {b - d}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí