Bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2


Đề bài

Chia hàm số: \(y =  - 2x + \dfrac{1}{3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

\(A\left( {0;\dfrac{1}{3}} \right);B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right);C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ của mỗi điểm vào hàm số, nếu thỏa mãn thì kết luận điểm đó thuộc đồ thị của hàm số đó và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Gọi (d) là đồ thị của hàm số : \(y =  - 2x + \dfrac{1}{3}\)

+ Với điểm \(A\left( {0;\dfrac{1}{3}} \right)\), ta có:

\(\left. \begin{gathered}
{y_A} = \frac{1}{3}  \hfill \\
-2{x_A} + \frac{1}{3} = - 2.0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \hfill \\
\end{gathered} \right\}\)\(\; \Rightarrow {y_A} = - 2{x_A} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(A\left( {0,\dfrac{1}{3}} \right) \in \left( d \right)\)

+ Với điểm \(B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right)\)

\(\left. \begin{gathered}
{y_B} = - 2 \hfill \\
- 2{x_B} + \frac{1}{3} = - 2.\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = - 1 + \frac{1}{3} = - \frac{2}{3} \hfill \\
\end{gathered} \right\} \)\(\;\Rightarrow {y_B} \ne - 2{x_B} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right) \notin \left( d \right)\)

+ Với điểm \(C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right)\)

\(\left. \begin{gathered}
{y_C} = 0 \hfill \\
- 2{x_C} + \frac{1}{3} = -2.\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0 \hfill \\
\end{gathered} \right\}\)\(\; \Rightarrow {y_C} = - 2{x_C} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right) \in (d)\)

 Loigiahay.com


Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.