Bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Đề bài

Chia hàm số: \(y =  - 2x + \dfrac{1}{3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

\(A\left( {0;\dfrac{1}{3}} \right);B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right);C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ của mỗi điểm vào hàm số, nếu thỏa mãn thì kết luận điểm đó thuộc đồ thị của hàm số đó và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Gọi (d) là đồ thị của hàm số : \(y =  - 2x + \dfrac{1}{3}\)

+ Với điểm \(A\left( {0;\dfrac{1}{3}} \right)\), ta có:

\(\left. \begin{gathered}
{y_A} = \frac{1}{3}  \hfill \\
-2{x_A} + \frac{1}{3} = - 2.0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \hfill \\
\end{gathered} \right\}\)\(\; \Rightarrow {y_A} = - 2{x_A} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(A\left( {0,\dfrac{1}{3}} \right) \in \left( d \right)\)

+ Với điểm \(B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right)\)

\(\left. \begin{gathered}
{y_B} = - 2 \hfill \\
- 2{x_B} + \frac{1}{3} = - 2.\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = - 1 + \frac{1}{3} = - \frac{2}{3} \hfill \\
\end{gathered} \right\} \)\(\;\Rightarrow {y_B} \ne - 2{x_B} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right) \notin \left( d \right)\)

+ Với điểm \(C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right)\)

\(\left. \begin{gathered}
{y_C} = 0 \hfill \\
- 2{x_C} + \frac{1}{3} = -2.\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0 \hfill \\
\end{gathered} \right\}\)\(\; \Rightarrow {y_C} = - 2{x_C} + \dfrac{1}{3}\)

Vậy \(C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right) \in (d)\)

 Loigiahay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.