Bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2


Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Đề bài

Biết rằng đồ thị của hàm số \(y = ax\) đi qua điểm \(M(-2;-3).\) Hãy tìm \(a.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: Một điểm thuộc đồ thị hàm số khi và chỉ khi tọa độ của điểm đó thỏa mãn phương trình hàm số đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \((d)\) là đồ thị của hàm số \(y = ax.\) Vì \(M(-2;-3) ∈ (d)\) nên thay \(x=-2;y=-3\) vào hàm số \(y=ax\) ta được: \(-3 = a.(-2) \Rightarrow a =\dfrac{3}{2}\). 

Vậy \(a = \dfrac{3}{2}\) 

Loigiahay.com


Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí