Bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2


Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \((2x - 3) - (x - 5) = (x + 2) - (x - 1)\)

b) \(2(x - 1) - 5(x + 2) = -10\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc phá ngoặc và qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Lời giải chi tiết

a) \((2x - 3) - (x - 5) = (x + 2) - (x - 1)\)

\(2x - 3 - x + 5 = x +2 - x +1\)

\(x +2  =3\)

\(x = 3 - 2\)

\(x = 1\)

Vậy \(x = 1\)

b) \(2(x - 1) - 5(x + 2) = -10\)

\(2x - 2 - 5x -10 = -10\)

\(2x - 5x = -10 + 10 + 2\)

\(-3x = 2\)

\(   x =\dfrac{{ - 2}}{3}\)

Vậy \(x = \dfrac{{ - 2}}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí