Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2


Giải bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính: 

a) \(\dfrac{-5}{6}:\dfrac{3}{13}\) ;              

b) \(\dfrac{-4}{7}:\dfrac{-1}{11}\) ;              

c) \(-15:\dfrac{3}{2}\) ;

d) \(\dfrac{9}{5}:\dfrac{-3}{5}\) ;                

e) \(\dfrac{5}{9}:\dfrac{5}{-3}\) ;                  

g) \(0:\dfrac{-7}{11}\) ;

h) \(\dfrac{3}{4}:(-9)\). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\,\left( {b,c,d \ne 0} \right)\\
a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c,d \ne 0} \right)
\end{array}\)  

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{-5}{6}:\dfrac{3}{13} = \dfrac{-5}{6}.\dfrac{13}{3}\) = \(\dfrac{-65}{18}\) ;                    

b)\(\dfrac{-4}{7}:\dfrac{-1}{11} = \dfrac{-4}{7}.\dfrac{-11}{1}\) =  \(\dfrac{44}{7}\) ;                          

c) \(-15:\dfrac{3}{2} = -15.\dfrac{2}{3} \)\(=\dfrac{-30}{3} =-10\) 

d) \(\dfrac{9}{5}:\dfrac{-3}{5}= \dfrac{9}{5}.\dfrac{-5}{3} =-3\)                        

e) \(\dfrac{5}{9}:\dfrac{5}{-3} = \dfrac{5}{9}.\dfrac{-3}{5}\) = \(\dfrac{-1}{3}\)                             

g) \(0:\dfrac{-7}{11}=0\)  ;

h) \(\dfrac{3}{4}:(-9) =\dfrac{3}{4}. \dfrac{-1}{9} \) = \(\dfrac{-1}{12}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 371 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Phép chia phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài