Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 149 phiếu

Giải bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính:

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13}\) ;              

b) \(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11}\) ;              

c) \(-15:\frac{3}{2}\) ;

d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}\) ;                

e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3}\) ;                  

g) \(0:\frac{-7}{11}\) ;

h) \(\frac{3}{4}:(-9)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l}
\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}}\\
a:\frac{c}{d} = a.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13} = \frac{-5}{6}.\frac{13}{3}\) = \(\frac{-65}{18}\) ;                    

b)\(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11} = \frac{-4}{7}.\frac{-11}{1}\) =  \(\frac{44}{7}\) ;                          

c) \(-15:\frac{3}{2} = -15.\frac{2}{3} \) = -10.

d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}= \frac{9}{5}.\frac{-5}{3} \) = -3                          

e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3} = \frac{5}{9}.\frac{-3}{5}\) = \(\frac{-1}{3}\)                             

g) \(0:\frac{-7}{11}\) = 0 ;

h) \(\frac{3}{4}:(-9) =\frac{3}{4}. \frac{-1}{9} \) = \(\frac{-1}{12}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan