Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 149 phiếu

Giải bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính:

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13}\) ;              

b) \(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11}\) ;              

c) \(-15:\frac{3}{2}\) ;

d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}\) ;                

e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3}\) ;                  

g) \(0:\frac{-7}{11}\) ;

h) \(\frac{3}{4}:(-9)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l}
\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}}\\
a:\frac{c}{d} = a.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13} = \frac{-5}{6}.\frac{13}{3}\) = \(\frac{-65}{18}\) ;                    

b)\(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11} = \frac{-4}{7}.\frac{-11}{1}\) =  \(\frac{44}{7}\) ;                          

c) \(-15:\frac{3}{2} = -15.\frac{2}{3} \) = -10.

d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}= \frac{9}{5}.\frac{-5}{3} \) = -3                          

e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3} = \frac{5}{9}.\frac{-3}{5}\) = \(\frac{-1}{3}\)                             

g) \(0:\frac{-7}{11}\) = 0 ;

h) \(\frac{3}{4}:(-9) =\frac{3}{4}. \frac{-1}{9} \) = \(\frac{-1}{12}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 12. Phép chia phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu