Bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Để xác định hàm lượng sắt có trong một mẫu thép, người ta ngâm 1,14 gam thép trong dung dịch axit HCl dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đo ở đktc).

Tính hàm luợng % sắt có trong mẫu thép trên, giả sử trong mẫu thép chỉ có sắt tác dụng được với axit HCl.

Lời giải chi tiết

Khí thu được là khí \(H_2\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {{0,448} \over {22,4}} = 0,02\,mol\) 

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\,\, + \,3HCl\, \to \,FeC{l_2}\,+ \,{H_2} \uparrow \cr
& 0,02\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,02\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình ta có: \(n_{Fe} = 0,02 \,mol\)

Hàm lượng % sắt có trong mẫu thép là:

\(\% {\kern 1pt} {m_{Fe}} = \dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_\text{thép}}}}.100 = \dfrac{{56.0,02}}{{1,14}}.100 = 98,25\% {\text{ }}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.