Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Xà phòng hoá 1 tấn chất béo cần 135 kg NaOH. Hãy tính

Đề bài

Xà phòng hoá 1 tấn chất béo cần 135 kg NaOH. Hãy tính

a) Khối lượng glixerin thu được, biết hiệu suất của phản ứng xà phòng hoá đạt 80%.

b) Khối lượng xà phòng thu được, biết muối của các axit béo chiếm 65% khối lượng xà phòng.

Lời giải chi tiết

1 tấn = 1000kg

Số mol NaOH là: \({n_{NaOH}} = \dfrac{{135}}{{40}} = 3,375\,kmol\)

\(a){n_{NaOH(pu)}} = 3,375.80\%  = 2,7\,kmol\)

Đặt công thức của chất béo là (RCOO)3C3H5

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,{(RCOO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3RCOONa + {C_3}{H_5}{(OH)_3}\\pu:\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2,7 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kmol\\Theo\,pt \to {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 0,9\,kmol\end{array}\)

Khối lượng glixerol thu được là: \({m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 0,9.92 = 82,8\,kg\)

b)Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{(RCOO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3RCOONa + {C_3}{H_5}{(OH)_3}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3,375 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(muối)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,125\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kmol\\Theo\,pt \to {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 1,125\,kmol\\BTKL \to {m_{{{(RCOO)}_3}{C_3}{H_5}}} + {m_{NaOH}} = {m_{Muối}} + {m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Rightarrow 1000 + 135 = {m_{Muối}} + 92.1,125\\ \Rightarrow {m_{Muối}} = 1031,5\,kg\\\dfrac{{{m_{Muối}}}}{{{m_{xà\,phòng}}}}.100 = 65\\ \Rightarrow {m_{xà\,phòng}} = \dfrac{{100}}{{65}}.{m_{Muối}} = \dfrac{{100}}{{65}}.1031,5 = 1586,9\,kg\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 47. Chất béo

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài