Bài 4 trang 59 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Oxi hoá 1 lít rượu etylic bằng phương pháp lên men giấm trong 2 tuần, thu duợc hỗn hợp dung dịch X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch NaOH 5 M.

Đề bài

Oxi hoá 1 lít rượu etylic \({10^o}\) bằng phương pháp lên men giấm trong 2 tuần, thu duợc hỗn hợp dung dịch X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch NaOH 5 M. Tính hiệu suất quá trình lên men giấm, biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{V_{dd\,rượu}}}}.100 = 10\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{1}.100 = 10\\ \Rightarrow {V_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,1\,lit = 100\,ml\\m = D.V\\ \Rightarrow {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,8.100 = 80\,gam\end{array}\)

Số mol NaOH là: \({n_{NaOH}} = 0,3.5 = 1,5\,mol\)

Lên men giấm:

\({C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\,\,\,(1)\)

Dung dịch X gồm CH3COOH và C2H5OH dư. Trung hòa dung dịch X bằng NaOH:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\,\,\,(2)\\\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,(2) \to {n_{C{H_3}COOH}} = 1,5\,mol\\Theo\,(1)\, \to {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = {n_{C{H_3}COOH}}\\ \Rightarrow {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = 1,5\,mol\end{array}\)

Hiệu suất quá trình lên men giấm là:

\(H = \dfrac{{{m_{{C_2}{H_5}OH(pu)}}}}{{{m_{{C_2}{H_5}OH(bd)}}}}.100 = \dfrac{{46.1,5}}{{80}}.100\)\(\, = 86,25\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí