Bài 4 trang 26 SGK Hình học 10


Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng \(Oxy\). Các khẳng định sau đúng hay sai?

LG a

Tọa độ của điểm \(A\) là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow{OA}\);

Phương pháp giải:

Dựa vào các khái niệm đã học trong sách giáo khoa để làm bài.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \(\overrightarrow {OA}  = \left( {{x_A} - 0;\;{y_A} - 0} \right) = \left( {{x_A};\;y{  _A}} \right)\) chính là tọa độ điểm A.

LG b

Điểm \(A\) nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng \(0\);

Lời giải chi tiết:

Đúng.

Mọi điểm trên trục hoành có tọa độ dạng (x;0).

LG c

Điểm \(A\) nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng \(0\);

Lời giải chi tiết:

Đúng.

Mọi điểm trên trục tung có tọa độ dạng (0;y).

LG d

Hoành độ và tung độ của điểm \(A\) bằng nhau khi và chỉ khi \(A\) nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Phương pháp giải:

Dựa vào các khái niệm đã học trong sách giáo khoa để làm bài.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì tia phân giác của góc phần tư thứ nhất có phương trình là: \(y=x.\)

Mọi điểm thuộc đường thẳng này đều có y=x nên có tọa độ dạng (a;a) hay hoành độ và tung độ của chúng bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí