Bài 4 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Đốt cháy V lít khí etilen, thu được 9 gam hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí (các khí được đo ở điều kiện chuẩn)

Đề bài

Đốt cháy V lít khí etilen, thu được 9 gam hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí (các khí được đo ở điều kiện chuẩn)

Lời giải chi tiết

Số mol của H2O là: \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{9}{{18}} = 0,5mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_4} + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O\\0,25\,\,\,\,\,\,0,75\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,5mol\end{array}\)

Theo phương trình \( \to \left\{ \begin{array}{l}{n_{{C_2}{H_4}}} = 0,25mol\\{n_{{O_2}}} = 0,75mol\end{array} \right.\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow V = {V_{{C_2}{H_4}}} = 0,25.22,4 = 5,6lit\\{V_{{O_2}}} = 0,75.22,4 = 16,8\,l \\ \Rightarrow {V_{kk}} = \dfrac{{100}}{{20}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100}}{{20}}.16,8 = 84\,l\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài