Bài 4 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%

Đề bài

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%

Lời giải chi tiết

A là hợp chất hữu cơ chứa hai nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là hidro \(\Rightarrow\) A chứa cacbon và hidro.

\(\% {m_C} + \% {m_C} = 100\)

\(\Rightarrow \% {m_C} + 25 = 100 \)

\(\Rightarrow \% {m_C} = 75\% .\)

Đặt công thức của A là CxHy

\( \Rightarrow x:y = \dfrac{{\% {m_C}}}{{12}}:\dfrac{{\% {m_H}}}{1}\)\(\, = \dfrac{{75}}{{12}}:\dfrac{{25}}{1} = 6,25:25 = 1:4\)

\(\Rightarrow \) Công thức của A là CH4.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài