Bài 4 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 4 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:

\(S\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow {H_2}S\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow S{O_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow S{O_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow\)\(\, {H_2}S{O_4}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {OH} \right)_2}\)\(\,\buildrel {\left( 7 \right)} \over
\longrightarrow CuO\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,\,\,S\,\,\, + \,\,\,{H_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,{H_2}S \cr
& (2)\,\,\,2{H_2}S\,\,\,\, + \,\,\,\,3{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2S{O_2}\,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr
& (3)\,\,\,2S{O_2}\,\,\, + \,\,\,{O_2}\,\,\,\, \overset {{t^o},xt} \leftrightarrows  \,\,\,2S{O_3} \cr
& (4)\,\,\,S{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\,\, \to \,\,\,{H_2}S{O_4} \cr
& (5)\,\,\,{H_2}S{O_4}\,\, + \,\,\,CuO\,\,\, \to \,\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& (6)\,\,\,CuS{O_4}\,\,\, + \,\,\,\,2NaOH\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \,\, + \,\,\,N{a_2}S{O_4} \cr
& (7)\,\,Cu{(OH)_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuO\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 25. Tính chất của phi kim

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay