Bài 3 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:

Tinh bột \(\buildrel {\left( 1 \right)} \over\longrightarrow \) Glucozơ \(\buildrel {\left( 2 \right)} \over\longrightarrow \) rượu etylic \(\buildrel {\left( 3 \right)} \over\longrightarrow \) axit axetic \(\buildrel {\left( 4 \right)} \over\longrightarrow \) etyl axetat \(\buildrel {\left( 5 \right)} \over\longrightarrow \) rượu etylic

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}(1)\,{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O \to n{C_6}{H_{12}}{O_6}(axit,{t^0})\\\,\,\,\,\,\,\,\,tinh\,bột\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;glucozo\\(2)\,{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men\,rượu)\\\,\,\,\,\,glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\\(3)\,{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\\\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,axit\,axetic\\(4)\,C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}đặc,{t^0})\\\,\,\,\,\,\,\,axit\,axetic\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\,\,\,\,\,\,\,etyl\,axetat\\(5)C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH \to C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH\\\,\,\,\,\,\,\,etyl\,axetat\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;rượu\,etylic\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài