Bài 3 trang 71 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Lên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%. Hỏi:

Đề bài

Lên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%. Hỏi:

a. Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu?

b. Khối lượng rượu etylic tạo ra là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{10,3}}{{100}}.2 = 0,206kg = 206\,gam\\ \Rightarrow {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{206}}{{180}}mol\\H = 70\%  \to {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = \dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

Phương trình lên men:

\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men\,rượu,\,30 - {35^0}C)\\Theo\,pt \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{C{O_2}}} = 2.{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

a) Thể tích cacbonic tạo thành là: \({V_{C{O_2}}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.22,4 = 35,89\,lít\)

b) Khối lượng rượu etylic:

\({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.46 = 73,7\,gam\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50. Glucozơ

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài