Bài 3 trang 71 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Đề bài

Lên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%. Hỏi:

a. Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu?

b. Khối lượng rượu etylic tạo ra là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{10,3}}{{100}}.2 = 0,206kg = 206\,gam\\ \Rightarrow {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{206}}{{180}}mol\\H = 70\%  \to {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = \dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

Phương trình lên men:

\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men\,rượu,\,30 - {35^0}C)\\Theo\,pt \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{C{O_2}}} = 2.{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

a) Thể tích cacbonic tạo thành là: \({V_{C{O_2}}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.22,4 = 35,89\,lít\)

b) Khối lượng rượu etylic:

\({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.46 = 73,7\,gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.