Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 11 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức của bản thân, em hãy điền vào bảng dưới đây để nêu rõ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế.

Lời giải chi tiết

TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

Những ảnh hưởng tích cực

Những ảnh hưởng tiêu cực

- Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế

- Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khi vực và ngoài khu vực

- Bảo vệ lợi ích của các nước thành viên

- Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia

- Tăng cường quá trình toàn cầu hóa

- Gia tăng khoảng cách giàu nghèo

- Dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế - Tập bản đồ Địa lí 11

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu