Bài 12: Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a - Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 58 tập bản đồ Địa lí 11, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Ôxtrâylia là:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 58 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào lược đồ “Các kiểu khí hậu ở lục địa Ô-xtrây-li-a”, em hãy cho biết: - Sự phân hóa khí hậu của lục địa Ôxtrâylia.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 3 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 59 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) của bảng dưới đây để làm rõ các đặc điểm về tự nhiên của Ôxtrâylia:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 59 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng, chữ S vào ô trống ý em cho là sai:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 60 tập bản đồ Địa lí 11, Em hãy cho biết: - Khu vực dịch vụ có vai trò và vị trí như thế nào trong GDP của Ôxtrâylia?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 6 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 6 trang 60 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài