Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu - Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Địa lí 11, Em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất: Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 3.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì (1960 – 2005). - Từ biểu đồ đã vẽ và những kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thành tiếp các nhận xét dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 3 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 3.2 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000 – 2005.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Nguồn nhân lực trẻ và đông ở các nước đang phát triển tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội: .....

Xem chi tiết
Bài 5 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Những vấn đề cần giải quyết khi một nước có dân số già quá nhiều ...............

Xem chi tiết
Bài 6 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 6 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 6 trang 10 tập bản đồ Địa lí 11, Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng phải đối mặt (Ở mức độ khác nhau): - Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng, chữ S vào ô sai:

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài