Bài 8: Tiết 2: Kinh tế Liên bang Nga - Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu 8.3, em hãy vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng của một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX:

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 11

Quan sát lược đồ trên em có nhận xét gì về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp lớn ở LB Nga. Kể tên một vài trung tâm công nghiệp lớn và các ngành chính.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 36 tập bản đồ Địa lí 11, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Hiện nay Liên bang Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại:

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 36 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu “Sản lượng lương thực của LB Nga” trang 72 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột và rút ra nhận xét: .....................

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 36 tập bản đồ Địa lí 11, Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên một số công trình hợp tác về khoa học-kĩ thuật, kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga: ......................

Xem lời giải

Các chương, bài khác