Bài 9: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản - Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu
Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 9.5 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ đường thể hiện các giá trị xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản thời kì 1990 – 2004.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ trên, em hãy cho biết hoạt động thương mại của Nhật Bản ở thời điểm nào đã rơi vào khủng hoảng? Vì sao em lại nhận xét như vậy?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 43 tập bản đồ Địa lí 11, Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu mối quan hệ giữa sự khủng hoảng của hoạt động thương mại Nhật Bản với những sự kiện chính trị thế giới diễn ra ở thời điểm đó?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bài học trong SGK, hãy đánh dấu × vào ô trống ứng với ý em cho là đúng trong các câu sau: a. Là đất nước ít tài nguyên, nghèo khoáng sản, cán cân thương mại của Nhật Bản thể hiện số lãi ròng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 44 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của mình, em hãy: - Nhận xét việc đầu tư trực tiếp (FDI) ra nước ngoài của Nhật Bản vào các nước ASEAN thời kì 1995 – 2001.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài