Bài 3 trang 60 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

GỢI Ý LÀM BÀI

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

Các bài liên quan: - Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long