Bài 3 trang 27 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ?

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ?

GỢI Ý

Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thốns nhất được eians sơn. lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư. Ninh Bình), đật tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

Đất nước thái bình đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán.

Các bài liên quan: - Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân