Bài 3 trang 154 SGK Đại số 10

Bình chọn:
4.1 trên 37 phiếu

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại số 10. Rút gọn các biểu thức

Đề bài

Rút gọn các biểu thức

a) \(\sin(a + b) + \sin(\frac{\pi}{2}- a)\sin(-b)\).

b) \(cos(\frac{\pi }{4} + a)\cos( \frac{\pi}{4} - a) +  \frac{1 }{2} \sin^2a\)

c) \(\cos( \frac{\pi}{2} - a)\sin( \frac{\pi}{2} - b) - \sin(a - b)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

+) \(\sin \left( {\alpha + \beta } \right) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta .\)

+) \(\sin \left( {\alpha - \beta } \right) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta .\)

+) \( \cos \left( {\alpha - \beta } \right) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta .\)

+) \( \cos \left( {\alpha + \beta } \right) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta .\)

Lời giải chi tiết

\(a) \, \sin(a + b) + \sin( \frac{\pi }{2} - a)\sin(-b) \\= \sin a\cos b + \cos a\sin b - \cos a\sin b\\ = \sin a\cos b.\)

b) \(\cos( \frac{\pi }{4} + a)\cos(\frac{\pi }{4}- a) + \frac{1 }{2}\sin^2a\)

\( =\frac{1 }{2}\cos\left [ \frac{\pi }{4}+a+\frac{\pi}{4} -a\right ]\)\(+\frac{1}{2}\cos\left [ \left ( \frac{\pi }{4} +a\right ) -\left ( \frac{\pi}{4}-a \right )\right ]\)\(+\frac{1}{2}\left ( \frac{1-\cos 2a}{2} \right )\)

\( =\frac{1}{2}\cos 2a +  \frac{1}{4}(1 - \cos 2a)\\ = \frac{1+\cos 2a}{4 }= \frac{1 }{2}\cos^2 a.\)

\(c)  \cos( \frac{\pi}{2} - a)\sin( \frac{\pi}{2} - b) - \sin(a - b) \\= \sin a\cos b - \sin a\cos b + \sin b\cos a\)

\(= \sin b\cos a.\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Công thức lượng giác

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu