Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai? Vì sao?


Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai?

Đề bài

Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai? 

a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta

b. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta

c. Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất nước

d. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước

Lời giải chi tiết

a. Sai. Vì Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất lúa gạo đứng thứ 2 nước ta sau đồng bằng Nam Bộ.

b. Đúng. Do vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất thủy sản.

c. Sai. Vì Thành phố Hà Nội có số dân nhỏ hơn Thành phố Hồ chí Minh.

d. Đúng. Vì Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 33 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí