Bài 20 trang 73 SGK Toán 6 tập 1


Tính giá trị các biểu thức:

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức:

a) \(\left | -8 \right | - \left | -4 \right |\);           b) \(\left | -7 \right |. \left | -3 \right |\);

c) \(\left | 18 \right | :\left | -6 \right |\);             d) \(\left | 153 \right | +\left | -53 \right |\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

- Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0.\)

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(|–8| = 8; |–4| = 4.\) 

Nên \(\left| { - 8} \right| - \left| { - 4} \right| = 8 - 4 = 4\)          

b) Ta có: \(|–7| = 7; |–3| = 3.\)

Nên \(\left| { - 7} \right|.\left| { - 3} \right| = 7.3 = 21\)   

c) Ta có: \(|18| = 18; |–6| = 6.\)

Nên \(\left| {18} \right|:\left| { - 6} \right| = 18:6 = 3\) 

d) Ta có: \(|153| = 153; |–53| = 53.\)

Nên \(\left| {153} \right| + \left| { - 53} \right| = 153 + 53 = 206\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 137 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí