Bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:

\(Cu\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow Cu\buildrel {(5)} \over
\longrightarrow CuS\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,\,Cu\,\, + \,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,CuC{l_2} \cr
& (2)\,\,CuC{l_2}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \,\, + \,\,2KCl \cr
& (3)\,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& (4)\,\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,Zn\,\,\, \to \,\,\,ZnS{O_4}\,\,\, + \,\,Cu \cr
& (5)\,\,Cu\,\, + \,\,S\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuS \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài