Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5


Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Đề bài

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bài Lịch sử bài 4 lớp 5

Lời giải chi tiết

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những lí do:

- Nhân dân đoàn kết, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào chiến thắng tất yếu. 

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. 

- Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 


Bình chọn:
4.3 trên 97 phiếu
  • Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

  • Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí