Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5


Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Đề bài

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất

Lời giải chi tiết

 1. Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay.

Thời gian

Sự kiện lịch sử tiêu biểu

1-9-1958

Thực dân Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam

1862-1864

Khởi nghĩa Bình Tây Đại nguyên soái – Trương Định.

5/7/1885

Cuộc phản công ở kinh thành Huế, bùng nổ phong trào Cần Vương.

1904 – 1907

Phong trào Đông Du.

5/6/1911

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

3/2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 - 1931

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

1945

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

2/9/1945

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

19/2/1946

Toàn quốc đứng lên kháng chiến chống Pháp.

Thu – đông 1947

Chiến dịch Việt Bắc.

Thu – đông 1950

Chiến dịch Biên giới.

7/5/1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ.

17/1/ 1960

“Đồng khởi” bùng nổ ở Bến Tre.

30/1/1968

Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân.

12/1972

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

27/1/1973

Kí hiệp định Pa – ri chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

30/4/1975

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

25/4/176

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất

6/11/1979

Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

 

2. 5 sự kiện tiêu biểu

- 3-2-1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

- 8-1945: Cách mạng tháng Tám thành công

- 7-8-1954: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

- 27-1-1973: Hiệp định Pa ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết

- 30-4-1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

=> Đây đều là những sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của lịch sử và là những mốc son trong lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 đến nay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 148 phiếu
  • Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

  • Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí