Giải bài 2 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11


Giải bài 2 trang 49 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thể hiện qui mô và cơ cấu kinh tế của Trung Quốc năm 1985 và 2004.

Nhận xét:

- Cơ cấu GDP của Trung Quốc có sự thay đổi trong giai đoạn 1985 - 2004:

+ Nông - lâm - thủy sản giảm mạnh (từ 49% xuống còn 14,7%). Công nghiệp - xây dựng tăng nhanh (từ 19,7% lên 50,8%). Dịch vụ tăng nhẹ (từ 31,3% lên 34,5%).

+ Năm 1985, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất (49%), dịch vụ cao thứ 2 (31,3%) và công nghiệp- xây dựng thấp nhất (19,7%).

Đến năm 2004, công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất (50,8%), dịch vụ cao thứ 2 (34,5%) và thấp nhất là nông - lâm - ngư nghiệp (14,7%).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài