Giải bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11


Giải bài 1 trang 49 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 239 697,6  1649,3
Toàn thế giới 12360 29357,4 40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%).

- Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP: .....................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%).

Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 1,9% 2,37% 4,03%
Toàn thế giới 100% 100% 100%

- Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:

+ Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới tăng qua các năm tăng từ 1,9% (1985) lên 4,03% (2004); sau 19 năm, tăng được 2,13%, tăng gấp 2,1 lần.

+ Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
  • Giải bài 2 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 49 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

  • Giải bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 50 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

  • Giải bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 4 trang 50 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung quốc qua các năm”.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí