Bài 2 trang 48 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.3 trên 22 phiếu

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

GỢI Ý LÀM BÀI

Đây là bộ luật hoàn chính đầu tiên của nước ta và có những điều tiến bộ. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chú ; bảo vệ chủ quyền quốc gia ; khuyến khích phát triển kinh tế ; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Các bài liên quan: - Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước