Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 4


Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

Đề bài

Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

Lời giải chi tiết

 Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì:

- Nhà Hồ không được lòng dân. Chính Hồ Nguyên Trững từng nói "Thần không sợ giặc mạnh, chỉ sợ lòng dân không theo"

- Dựa vào thành để chống giặc nhưng thành lại quá thấp, và nhà Minh lại mạnh trong công thành.

- Tương quan lực lượng chênh lệch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 50 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí