Bài 2 trang 42 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?

Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long. Đây là kế "vườn không nhà trống"

Các bài liên quan: - Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên