Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Ở Việt Nam, mưa axit xuất hiện lần đầu tiên tại Cà Mau vào năm 1998. Mưa axit gây hại đến sức khỏe con người, các sinh vật sống và làm tổn hại đến các công trình, nhà cửa,... Một số phản ứng hoá học có thể xảy ra trên mái tôn của các ngôi nhà khi mưa axit đổ xuống như sau:

\(\eqalign{
& Fe + {H_2}S{O_4} \to ... + ... \cr
& Fe + {H_2}S{O_3} \to ... + ... \cr
& F{e_2}{O_3} + {H_2}S{O_4} \to ... + ... \cr
& F{e_2}{O_3} + {H_2}S{O_3} \to ... + ... \cr
& FeO + {H_2}S{O_4} \to ... + ... \cr
& FeO + {H_2}S{O_3} \to ... + \cr} \)

Hãy hoàn thành và cân bằng các phương trình hoá học trên.

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học là:

\(\eqalign{
& Fe + {H_2}S{O_4} \to FeSO_4+ H_2 \cr
& Fe\, + {H_2}S{O_3} \to FeS{O_3}\,\, + \,{H_2} \cr
& F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to Fe_2(S{O_4})_3\,\, + 3\,{H_2}O \cr
& F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_3} \to F{e_2}{(S{O_3})_3}\, + \,3{H_2}O \cr
& FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\, + {H_2}O \cr
& FeO + {H_2}S{O_3} \to FeS{O_3}\,\, + {H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí