Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Cho các chất: Fe2O3, O2  dung dịch NaOH, H2O dung dịch HCl, dung dịch CaCl2, CuO. Cacbon oxit phản ứng được với dãy chất nào? Viết phương trình hoá học.

A. Fe2O3, O2  dung dịch NaOH.

B. Fe2O3 dung dich CaCl2, CuO.

C. O2 dung dịch HCl, dung dịch CaCl2.  

D. Fe2O3, O2, CuO

Lời giải chi tiết

CO tác dụng được với Fe2O3, O2, CuO

\(\eqalign{
& 3CO\,\, + \,\,F{e_2}{O_3}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2Fe\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& 3CO\,\, + \,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2C{O_2} \cr
& CO\,\, + \,\,\,CuO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Cu\,\, + \,\,C{O_2} \cr} \)

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.