Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Muối tác dụng với axit luôn tạo ra chất khí.

B. Muối tác dụng với bazơ luôn tạo ra kết tủa.

C. Một số muối bị nhiệt phân.

D. Muối tác dụng với muối có thể tạo ra chất khí.

Lời giải chi tiết

Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới

Ví dụ:

\(\eqalign{
& BaC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4}\, \downarrow \,\,\, + \,\,\,2HCl \cr
& CaC{O_3}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2}\, \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

\(KCl\,\,\,\, + \,\,\,\,\,HN{O_3}\,\,\, \to \) không phản ứng

⇒ Muối tác dụng với axit có thể tạo thành kết tủa, khí, không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Muối tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới

Ví dụ:

\(CuS{O_4}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{K_2}S{O_4}\,\)

\(KCl\,\, + \,\,\,NaOH\,\, \to \) không xảy ra

⇒ Phát biểu B sai

Một số muối bị nhiệt phân

⇒ Phát biểu C đúng

Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới

⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài