Bài 1 trang 52 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Chỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết dung dịch không màu trong các lọ hoá chất mất nhãn sau: \(Ca{(OH)_2},NaOH,{H_2}S{O_4}.\) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết (nếu có).

Lời giải chi tiết

Nhỏ các dung dịch vào các mẩu giấy quỳ tím khác nhau:

+ Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4

+ Quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ca(OH)2

Dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận biết để nhận biết các dung dịch NaOH và Ca(OH)2

+ Dung dịch bị vẩn đụclà dung dịch Ca(OH)2

\(Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,CaS{O_4}\,\, + \,\,2{H_2}O\) 

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là dung dịch NaOH

\(2NaOH\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.