Bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Phát biểu nào sau đây về oxit là đúng?

A. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

B. Oxit tác dụng với nước tạo thành axit hoặc bazơ tương ứng.

C. Oxit bazơ tan được trong dung dich axit tạo thành muối và nước.

D. Muối và nước chỉ được tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazơ và dung dịch axit.

Lời giải chi tiết

Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối

\(C{O_2}\, + \,CaO\,\, \to \,CaC{O_3}\)

\(C{O_2}\,\, + \,F{e_2}{O_3}\, \to \) không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Oxit trung tính không tác dụng với nước

⇒ Phát biểu B sai

Oxit bazo tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

⇒ Phát biểu C đúng

Muối và nước có thể tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazo và dung dịch axit, oxit axit và dung dịch bazo, axit và bazo

\(\eqalign{
& CuO\, + \,2HCl\,\, \to \,\,CuC{l_2}\, + {H_2}O \cr
& C{O_2}\, + \,2NaOH\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + {H_2}O \cr
& HCl\, + Na{\rm{OH}}\, \to \,NaCl\, + \,{H_2}O \cr} \)

 ⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.