Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Trả lời:

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục

Các bài liên quan: - Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc