Bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau :

\(Si{O_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow N{a_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow {H_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Si{O_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow Si{F_4}\)

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& (1)\,\,Si{O_2}\,\,\, + \,\,2NaOH\,\text{(đặc)}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}Si{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& (2)\,\,N{a_2}Si{O_3}\,\,\, + \,\,\,C{O_2}\, + \,\,{H_2}O\,\, \to \,\,\,{H_2}Si{O_3}\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3} \cr
& (3)\,\,\,{H_2}Si{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Si{O_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr
& (4)\,\,\,Si{O_2}\,\, + \,\,\,4HF\,\, \to \,Si{F_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài