Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên ?

Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên ?

GỢI Ý LÀM BÀI

- Sông Hồng

- Sông Thái Bình

- Sông Cầu

- Sông Đuống

- Sông Đáy

Các bài liên quan: - Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ