Để học tốt ngữ văn lớp 7 giúp học sinh soạn bài các bài sgk, cách làm văn, đủ các dạng bài nghị luận xã hội, nghị luận văn học, đọc hiểu cũng như các bài văn mẫu lớp 7 hay nhất