Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Đề bài

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học .

Lời giải chi tiết

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

 Đối tượng nghiên cứu của di truyền học: nghiên cứu bản chất và tính quy luận của di truyền 
Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề sau:

+ cơ sở vật chất, cơ chế di truyền

+ Các quy luật di truyền

+ Nguyên nhân và quy luật biến dị


Ý ngĩa thực tiễn: Di truyền học đã trở thàn ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại. Biến dị và di truyền là cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống, sử dụng để phát hiện nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong tư vấn di truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghiệp sinh học hiện đại

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan