Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 39 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 39 SGK Sinh học 9

  Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau: - Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân . -Sự thụ tình giữ các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ? -Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

 • Bài 1, 2, trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2, trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  1.Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. 2.Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai ?

 • Bài 3, 4 trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, 4 trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  1.Tại sao trong cấu trúc dân số, ti lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 ? 2.Tại sao người ta có thế điểu chinh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi ? Điểu đó có ý nghĩa gì trường thực tiền ?

 • Bài 5, trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 5, trang 41, SGK Sinh học lớp 9

  Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xi 1:1?