Bài 50: Hệ sinh thái

Bình chọn:
4.4 trên 204 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 150 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 150 SGK Sinh học 9

  Quan sát hình 50.1 và cho biết: - Những thành phần vô sinh và hữu sinh co thể có trong hệ sinh thái rừng. - Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật nào? - Cây rừng có ý nghĩa như nào đối với động vật rừng. - Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đến thực vật? - Nếu như rừng bị cháy mất hết các cây gỗ lớn, nhỏ và có điều gì sẽ xáy ra với động vật? Tại sao? -

 • Câu hỏi lý thuyết 2 trang 152 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 2 trang 152 SGK Sinh học 9

  Quan sát hình 50.2 trang 151 và thực hiện các yêu cầu sau: - Cho biết sâu ăn lá tham gia vào các chuỗi thức ăn nào?

 • Bài 1,2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

  1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó 2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn