Bài 13: Di truyền liên kết

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 42 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 42 SGK Sinh học 9

  Quan sát hình 13 và trả lời các câu hỏi sau: -Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái than đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích ? - Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì ? - Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ KH 1:1, Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST (liên kết gen) ? - Hiện tượng di truyền liên kết là gì ?

 • Bài 3, 4, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, 4, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3.So sánh kết quả lai phân tích Fị trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền -liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

 • Bài 1,2, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2, trang 43, SGK Sinh học lớp 9

  1. Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ? 2.Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.